Archives Blog

Waisak 2564
Hari Raya Waisak 2019
Hari Raya Waisak 2019

Hari Raya Waisak 2019 jatuh pada hari Minggu 19 Mei 2019. Hari Raya Waisak, Hari Suci Agama Buddha untuk Memperingati 3 Peristiwa Penting.

Hari Raya Waisak 2018

Waisak merupakan hari suci yang selalu diperingati oleh seluruh umat beragama Budha. Di India hari Waisak disebut dengan hari Visakah Puja atau juga Buddha Purnima, di Tibet disebut hari Saga Dawa. Malaysia dan Singapura serta Sri Lanka menyebutnya Vesak, dan Thailand menyebutnya Visakha Bucha. Hari raya Waisak ini diperingati pada bulan Mei pada saat purnama  … Read More